Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục
Lịch sử
Danh sách trúng thưởng: 3*** - Trúng 3.000 Kim Cương (7 giây trước) - 7*** - Trúng 9.000 Kim Cương (14 giây trước) - 18*** - Trúng 1.000 Kim Cương (23 giây trước) - 5*** - Trúng 3.000 Kim Cương (47 giây trước) - 16*** - Trúng 19.000 Kim Cương (48 giây trước) - 3*** - Trúng 2.000 Kim Cương (1 phút trước) - 17*** - Trúng 5.000 Kim Cương (2 phút trước) - 1*** - Trúng 19.000 Kim Cương (3 phút trước) - 10*** - Trúng 19.000 Kim Cương (3 phút trước) - 13*** - Trúng 2.000 Kim Cương (5 phút trước) -
Play