Vòng Quay Huyền Thoại
Lịch sử
Danh sách trúng thưởng: 7*** - Trúng 8.000 Kim Cương (11 giây trước) - 2*** - Trúng 6.000 Kim Cương (19 giây trước) - 10*** - Trúng 3.000 Kim Cương (31 giây trước) - 4*** - Trúng 16.000 Kim Cương (38 giây trước) - 18*** - Trúng 16.000 Kim Cương (49 giây trước) - 4*** - Trúng 1.000 Kim Cương (1 phút trước) - 11*** - Trúng 9.000 Kim Cương (1 phút trước) - 8*** - Trúng 9.000 Kim Cương (2 phút trước) - 4*** - Trúng 5.000 Kim Cương (3 phút trước) - 7*** - Trúng 2.000 Kim Cương (4 phút trước) -
Play