Nạp tiền ATM/MOMO

Chuyển khoản qua ATM

Chuyển khoản ngân hàng online.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

TÊN NGÂN HÀNG: ĐANG BẢO TRÌ

CHỦ TÀI KHOẢN: ĐANG BẢO TRÌ

SỐ TÀI KHOẢN: ĐANG BẢO TRÌ

Nội dung chuyển khoản của bạn:
NAPTIEN SHOPMONNTV
Lưu ý:  Vui lòng ghi đúng nội dung chuyển khoản NAPTIEN SHOPMONNTV . Nếu không hệ thống sẽ không thể cộng tiền vào tài khoản của bạn.

*Trong trường hợp ghi nhầm nội dung, shop sẽ không chịu trách nhiệm!

Nên chuyển cùng ngân hàng để nhận được tiền nhanh nhất. Nếu chuyển khác ngân hàng bạn chọn hình thức  chuyển tiền nhanh 24/7

Chuyển khoản qua ví MOMO

Chuyển khoản trên ứng dụng MOMO.

THÔNG TIN VÍ ĐIỆN TỬ

CHỦ TÀI KHOẢN: ĐANG BẢO TRÌ

SỐ TÀI KHOẢN: ĐANG BẢO TRÌ

Nội dung chuyển khoản của bạn:
NAPTIEN SHOPMONNTV
Lưu ý:  Vui lòng ghi đúng nội dung chuyển khoản NAPTIEN SHOPMONNTV . Nếu không hệ thống sẽ không thể cộng tiền vào tài khoản của bạn.

*Trong trường hợp ghi nhầm nội dung, shop sẽ không chịu trách nhiệm!