Vui lòng chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ !
1
Dương Nikkõ
2,600,000 VND
2
Thanh Thanh
1,200,000 VND
3
Đặng Công
1,000,000 VND
4
Nguyễn Huỳnh Xuân Hương
1,000,000 VND
5
Bé Na 2k4
800,000 VND
6
Nguyễn Hữu Thắng
600,000 VND