Vòng Quay Monn TV ( 99% Ra 9999 Kim Cương )
Lịch sử
Danh sách trúng thưởng: 5*** - Trúng 9.000 Kim Cương (9 giây trước) - 9*** - Trúng 7.000 Kim Cương (13 giây trước) - 4*** - Trúng 3.000 Kim Cương (29 giây trước) - 9*** - Trúng 19.000 Kim Cương (38 giây trước) - 6*** - Trúng 16.000 Kim Cương (59 giây trước) - 8*** - Trúng 2.000 Kim Cương (1 phút trước) - 10*** - Trúng 9.000 Kim Cương (1 phút trước) - 19*** - Trúng 1.000 Kim Cương (2 phút trước) - 2*** - Trúng 8.000 Kim Cương (4 phút trước) - 1*** - Trúng 2.000 Kim Cương (4 phút trước) -
Play