Vòng Quay Hắc Thạch Long
Lịch sử
Danh sách trúng thưởng: 13*** - Trúng 5.000 Kim Cương (6 giây trước) - 15*** - Trúng 8.000 Kim Cương (18 giây trước) - 11*** - Trúng 8.000 Kim Cương (35 giây trước) - 8*** - Trúng 3.000 Kim Cương (47 giây trước) - 16*** - Trúng 10.000 Kim Cương (50 giây trước) - 18*** - Trúng 2.000 Kim Cương (1 phút trước) - 18*** - Trúng 9.000 Kim Cương (2 phút trước) - 8*** - Trúng 13.000 Kim Cương (3 phút trước) - 1*** - Trúng 16.000 Kim Cương (4 phút trước) - 11*** - Trúng 1.000 Kim Cương (5 phút trước) -
Play