Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K
Số người đang chơi: 38 (6 bạn chung)
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
7497*** Đã Trúng 19.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K 3 giây trước
1970*** Đã Trúng 7.999 Kim Cương Từ Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K 20 giây trước
1864*** Đã Trúng 8.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K 27 giây trước
8459*** Đã Trúng 2.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K 37 giây trước
7237*** Đã Trúng 10.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K 55 giây trước
6419*** Đã Trúng 100 Kim Cương Từ Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K 1 phút trước
1952*** Đã Trúng 9.999 Kim Cương Từ Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K 1 phút trước
1102*** Đã Trúng 2.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K 2 phút trước
1804*** Đã Trúng 5.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K 3 phút trước
4741*** Đã Trúng 3.999 Kim Cương Từ Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K 5 phút trước
CÁC VÒNG QUAY KHÁC