Vòng Quay Aka Rồng Xanh 18K
Số người đang chơi: 82 (6 bạn chung)
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1105*** Đã Trúng 9.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Aka Rồng Xanh 18K 10 giây trước
1346*** Đã Trúng 8.999 Kim Cương Từ Vòng Quay Aka Rồng Xanh 18K 21 giây trước
3874*** Đã Trúng 11.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Aka Rồng Xanh 18K 34 giây trước
1126*** Đã Trúng 13.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Aka Rồng Xanh 18K 43 giây trước
1881*** Đã Trúng 4.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Aka Rồng Xanh 18K 55 giây trước
2005*** Đã Trúng 100 Kim Cương Từ Vòng Quay Aka Rồng Xanh 18K 1 phút trước
9996*** Đã Trúng 9.999 Kim Cương Từ Vòng Quay Aka Rồng Xanh 18K 2 phút trước
1565*** Đã Trúng 7.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Aka Rồng Xanh 18K 3 phút trước
1988*** Đã Trúng 13.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Aka Rồng Xanh 18K 4 phút trước
5647*** Đã Trúng 3.999 Kim Cương Từ Vòng Quay Aka Rồng Xanh 18K 4 phút trước
CÁC VÒNG QUAY KHÁC