LỊCH SỬ GIAO DỊCH

ID NGƯỜI MUA LOẠI GIÁ TIỀN THỜI GIAN DANH MỤC
#18027 Nạp Thẻ +0đ 25/04 11:39 Nạp Thẻ Thành Công!
#17138 Nạp Thẻ +20,000đ 11/04 13:35 Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công!
#16167 Nạp Thẻ +10,000đ 29/03 03:47 Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công!
#14970 Nạp Thẻ +0đ 10/03 10:45 Nạp Thẻ Thành Công!
#14916 Nạp Thẻ +0đ 09/03 10:38 Nạp Thẻ Thành Công!
#14541 Nạp Thẻ +50,000đ 02/03 15:57 Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công!
#12564 Nạp Thẻ +100,000đ 05/02 09:38 Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công!
#8615 Nạp Thẻ +50,000đ 22/12 11:58 Nạp Thẻ VINAPHONE Thành Công!
#8613 Nạp Thẻ +50,000đ 22/12 11:51 Nạp Thẻ VINAPHONE Thành Công!
#7670 Nạp Thẻ +20,000đ 05/12 16:38 Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công!
#7661 Nạp Thẻ +20,000đ 05/12 13:40 Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công!
Dùng điện thoại , hãy vuốt bảng từ phải qua trái () để xem đầy đủ thông tin!