KIM CƯƠNG HIỆN CÓ

0 💎

LỊCH SỬ RÚT

MÃ G.DỊCH SỐ KIM CƯƠNG ID/ACC NHẬN TRẠNG THÁI RÚT LÚC
Dùng điện thoại , hãy vuốt bảng từ phải qua trái () để xem đầy đủ thông tin!

• Giao dịch bị từ chối - sẽ tự động hoàn lại vật phẩm.

• G.dịch từ chối khi: Bảo trì, Hệ thống bận, Mật khẩu sai hoặc Không có tài khoản này.

• Đối với game [khác] Free Fire, hãy nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu ở Garena muốn rút, kiểm tra mật khẩu (cẩn thận chữ cái đầu tự động in hoa) dẫn đến mật khẩu sai => Từ chối rút.