Thử Vận May Free Fire 50K

CAM KẾT 100% NHẬN ĐƯỢC ACC ĐÚNG

85% Acc Có Skin Súng Nâng Cấp Và Trang Phục Chế Tác

10% Acc Có Skin Súng Và Trang Phục Thường

5% Acc Cùi

Ae mua acc lấy mã đăng nhập ở phần bổ sung ( nếu có ) mỗi mã chỉ được sử dụng 1 lần ( shop sẽ cung cấp 10 mã )