Vui lòng chọn đúng mệnh giá. Sai mệnh giá mất thẻ nha !

KHU NẠP THẺ

THẺ NẠP GẦN NHẤT

NHÀ MẠNG M.GIÁ/T.NHẬN MÃ THẺ SERIAL THẺ TRẠNG THÁI NẠP LÚC
VIETTEL 100,000 VNĐ 010964626545160 10009165301868

Thành Công

11/07 12:18
VIETTEL 100,000 VNĐ 514737381698775 10009176620459

Thành Công

17/06 20:03
VIETTEL 50,000 VNĐ 116254876246676 10009086504462

Thành Công

05/06 16:39
VIETTEL 20,000 VNĐ 614881652071663 10008487316726

Thành Công

11/04 13:34
VIETTEL 10,000 VNĐ 224204497525570 20000147935953

Thành Công

29/03 03:46
VIETTEL 50,000 VNĐ 712296543335306 10008754616613

Thành Công

02/03 15:56
VIETTEL 100,000 VNĐ 617294136846366 10008247720169

Thành Công

05/02 09:37
VINAPHONE 50,000 VNĐ 15715705271830 53510310733730

Thành Công

22/12 11:58
Dùng điện thoại , hãy vuốt bảng từ phải qua trái () để xem đầy đủ thông tin!