Bóng Nước Mùa Hè 19K
Số người đang chơi: 78 (7 bạn chung)
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1761*** Đã Trúng 5,000 Kim Cương Từ Bóng Nước Mùa Hè 19K 5 giây trước
1415*** Đã Trúng 5,000 Kim Cương Từ Bóng Nước Mùa Hè 19K 17 giây trước
1744*** Đã Trúng 12,000 Kim Cương Từ Bóng Nước Mùa Hè 19K 32 giây trước
1081*** Đã Trúng 2,000 Kim Cương Từ Bóng Nước Mùa Hè 19K 42 giây trước
1077*** Đã Trúng 4,000 Kim Cương Từ Bóng Nước Mùa Hè 19K 53 giây trước
1280*** Đã Trúng 1,000 Kim Cương Từ Bóng Nước Mùa Hè 19K 1 phút trước
1658*** Đã Trúng 1,000 Kim Cương Từ Bóng Nước Mùa Hè 19K 1 phút trước
2588*** Đã Trúng 4,000 Kim Cương Từ Bóng Nước Mùa Hè 19K 2 phút trước
6530*** Đã Trúng 1,000 Kim Cương Từ Bóng Nước Mùa Hè 19K 4 phút trước
1131*** Đã Trúng 13,000 Kim Cương Từ Bóng Nước Mùa Hè 19K 5 phút trước
CÁC VÒNG QUAY KHÁC