Vòng Quay Hắc Thạch Long
Lịch sử
Danh sách trúng thưởng: 9*** - Trúng 5.000 Kim Cương (12 giây trước) - 5*** - Trúng 9.000 Kim Cương (15 giây trước) - 13*** - Trúng 18.000 Kim Cương (29 giây trước) - 15*** - Trúng 7.000 Kim Cương (36 giây trước) - 7*** - Trúng 17.000 Kim Cương (52 giây trước) - 1*** - Trúng 2.000 Kim Cương (1 phút trước) - 4*** - Trúng 6.000 Kim Cương (1 phút trước) - 10*** - Trúng 4.000 Kim Cương (3 phút trước) - 15*** - Trúng 7.000 Kim Cương (3 phút trước) - 11*** - Trúng 2.000 Kim Cương (5 phút trước) -
Play