Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục
Lịch sử
Danh sách trúng thưởng: 15*** - Trúng 18.000 Kim Cương (10 giây trước) - 2*** - Trúng 6.000 Kim Cương (18 giây trước) - 4*** - Trúng 3.000 Kim Cương (33 giây trước) - 18*** - Trúng 15.000 Kim Cương (39 giây trước) - 7*** - Trúng 13.000 Kim Cương (56 giây trước) - 10*** - Trúng 2.000 Kim Cương (1 phút trước) - 17*** - Trúng 7.000 Kim Cương (1 phút trước) - 12*** - Trúng 19.000 Kim Cương (3 phút trước) - 9*** - Trúng 15.000 Kim Cương (4 phút trước) - 10*** - Trúng 3.000 Kim Cương (4 phút trước) -
Play