Vòng Quay Huyền Thoại
Lịch sử
Danh sách trúng thưởng: 9*** - Trúng 10.000 Kim Cương (11 giây trước) - 9*** - Trúng 8.000 Kim Cương (20 giây trước) - 10*** - Trúng 8.000 Kim Cương (33 giây trước) - 16*** - Trúng 3.000 Kim Cương (46 giây trước) - 4*** - Trúng 12.000 Kim Cương (48 giây trước) - 19*** - Trúng 2.000 Kim Cương (1 phút trước) - 15*** - Trúng 6.000 Kim Cương (1 phút trước) - 1*** - Trúng 17.000 Kim Cương (3 phút trước) - 7*** - Trúng 5.000 Kim Cương (4 phút trước) - 1*** - Trúng 1.000 Kim Cương (5 phút trước) -
Play