Vòng Quay Monn TV ( 99% Ra 9999 Kim Cương )
Lịch sử
Danh sách trúng thưởng: 18*** - Trúng 6.000 Kim Cương (11 giây trước) - 5*** - Trúng 7.000 Kim Cương (14 giây trước) - 7*** - Trúng 12.000 Kim Cương (26 giây trước) - 16*** - Trúng 7.000 Kim Cương (46 giây trước) - 11*** - Trúng 3.000 Kim Cương (53 giây trước) - 10*** - Trúng 1.000 Kim Cương (1 phút trước) - 12*** - Trúng 5.000 Kim Cương (2 phút trước) - 19*** - Trúng 4.000 Kim Cương (2 phút trước) - 15*** - Trúng 14.000 Kim Cương (3 phút trước) - 6*** - Trúng 2.000 Kim Cương (4 phút trước) -
Play